Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Pembina Ketrampilan Elektronika

Nama : Edy Subagyo

Tempat Bekerja : Smp Negeri 2 Denpasar

Jabatan : Guru Pembina Ilmu Pengetahuan Alam dan Ketrampilan Elektronika

Advertisements